Napsali o nás: "Linka důvěry bude v provozu i během vánočních svátků"

15.12.2020

Když jsme se po první vlně pandemie koronaviru mohli znovu zhluboka nadechnout, začít znovu žít, setkávat se, přišla druhá s ještě větší silou. Někteří lidé opět zůstávají osamoceni ve svých domovech a v nemocnicích a zažívají pocit samoty, úzkosti. Blížící se vánoční svátky mohou pocity ještě umocnit. Jak se s tím vypořádat, nalézt vnitřní klid a "přečkat" vánoce ve zdraví i v době covidové jsme se zeptali Evy Bicanové, ředitelky Centra krizové intervence, jehož součástí jsou linka důvěry Povídej a poradna pro lidi v tísni.

Co bývá nejčastěji tématem rozhovorů?

Hlavním námětem hovorů na lince důvěry i v poradně pro lidi v tísni je strach a pocit trvalého ohrožení. Nejde ani tak o strach z neznámé nákazy, který byl v první vlně větší, ale lépe aktivně zvládaný. Aktivní přístup s pocitem "zvládneme to" pomáhal. V druhé vlně už se projevují chronifikace stavu ohrožení a pocity "nezvládneme to" bez trvalého poškození životních jistot. Vytrácí se pocit, že by život mohl běžet obvyklým způsobem.

Které věkové skupiny se na vás nejčastěji obracejí?

Izolace, ztráta jistoty běžného řádu a obava o budoucnost jsou bolestné pro seniory, ale i pro školní děti a dospívající. Zvyšují se psychická zátěž a frustrace, které se promítají do vztahů. Velmi desorientováni jsou lidé s křehkou psychikou. Zatímco v první vlně se na týden zavřely dveře poradny pro lidi v tísni a i dlouho po té se lidé báli osobního kontaktu, v současné době je zájem o služby poradny značný. Při zachování přísných hygienických opatření se snažíme řešit krize, stres a traumata rodin i jednotlivců. Vše je v době nouzového stavu náročnější. Řešíme bolestné, až nezvladatelné adaptace na změny v praktickém fungování, ztrátu sociálních kontaktů, přetížení on-line systémem, přetížení omezeným prostorem a podobně.

Blíží se Vánoce… Řekněte, jak si vytvořit pohodu i v době covidové?

Když se mě někdo zeptá na doporučení, co v tuhle chvíli dělat, jak prožít Vánoce a podobně, jsem vždycky v rozpacích, protože každému z nás pomáhá něco jiného a každý máme své způsoby, kterými si uchováváme pocit kontroly nad vlastním životem. Na lince důvěry a v poradně pomáháme každému individuálně objevovat tu jeho cestu, jeho zdroje, jeho vnitřní i vnější rezervy a možnosti. Ve vší té vnější nejistotě je užitečné mít dostatek vnitřního jištění a spolehlivých kotev, nevzdávat se a snažit se podpořit sebe i své blízké v jistotě, že lze těžkými situacemi projít, něco důležitého se naučit a neztratit víru v sebe, ve vztahy, v budoucnost. Péče o naši duši, tělo i ducha a o naše důležité vztahy je něco, co nás může držet nad vodou, když klesáme.

Chraňme se před virem tak, abychom sebe nebo své blízké v rámci ochrany nezabili izolací, strachem a zoufalstvím z opuštěnosti.

Žijme co nejvíce obvyklým způsobem života, jak to jen trochu jde. Objevujme pro sebe nové možnosti v omezeném vnějším prostoru a posilujme své vnitřní zdroje. Neovlivníme to, že ta těžká a různě ohrožující životní situace je, ale můžeme ovlivnit svůj přístup k ní.

Nechtějme toho po sobě moc, nebojme se říkat si o pomoc blízkým i zařízením, která nabízejí věcnou i psychicky podpůrnou péči.

Odpočívejme aktivně, třeba pohybem v přírodě, i pasivně a pečujme o své vztahy, i když to někdy musí být na dálku a prostřednictvím přístrojů.

Mějme na paměti, že čím blíž si jsme, tím snadněji si pod vlivem osobní nepohody dokážeme ublížit, aniž bychom chtěli. Hledejme vzájemné porozumnění .

Blížící se adventní čas prožívá každý nejen v současné době trochu jinak. Pro věřící je to čas vnitřní přípravy k oslavě narození Krista, pro ostatní je to příprava na čas radosti pro děti a oslavu důležitých rodinných vazeb, setkávání a obdarovávání. Pro další je to čas, kterého se obávají, protože mají za sebou bolestnou ztrátu, změnu nebo volbu a v tento čas vše znovu ožívá a bolí. Vánoční čas je vždy pro lidi v krizi a trápení velmi náročný. Můžeme jej prožít jako čas vnitřního zklidnění nebo jako slavnost, ale také jako dny, které jsou úplně obyčejné a nevyvolávají bolest.

Kam se obrátit o pomoc, když nás přepadne pocit úzkosti, beznaděje?

Když nás zaplaví úzkost a beznaděj, je těžké najít z toho cestu sám. Je důležité, aby byl někdo nablízku, kdo dokáže empaticky naslouchat a reagovat. Sdílení strachu a obav umožňuje těm, kteří jsou slyšeni, porozumět emoci a dostat ji pod kontrolu a postupně nacházet východisko z kruhu bezmoci. Zejména v těchto dnech je důležitá snadná dostupnost linky důvěry, na niž se kdokoliv může obrátit a být slyšen. Každá starost je důležitá, každé trápení, strach a obava, nebo jen touha být s někým na chvíli spojený aspoň na telefonu mají na naší lince své místo. Během vánočních svátků včetně Štědrého dne je každému od 8 do 22 hodin k dispozici naše linka důvěry 327 511 111 a na ní člověk, který slyší, rozumí a je možné s ním sdílet pocity, myšlenky, touhy, starosti a představy a objevit pro sebe naději, anebo jen ulevit beznaději.

Monika Pravdová, Kutnohorské listy


Odkaz na článek: https://kutnohorskelisty.cz/zpravy/linka-duvery-bude-v-provozu-i-behem-vanocnich-svatku