Výroční zpráva za rok 2021

22.03.2022

Zajímá Vás, jak se nám dařilo v minulém roce? Přečtěte si naší novou výroční zprávu.


ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a čtenáři naší výroční zprávy,

rády bychom vás pozdravily a seznámily s výsledky naší práce v uplynulém roce. Stejně jako v roce 2020 se i v roce 2021 propisovala koronavirová krize do našich životů a proměňovala je, i když v každém roce trochu jinak. Zatímco rok 2020 byl rokem omezování, rok 2021 jsme vnímaly jako rok přizpůsobování se na omezení, změny pravidel a z toho plynoucí problémy.

V čem byly tyto roky jiné proti předchozím? I my jako pečující osoby jsme byly zasaženy krizí, která nás ohrožovala, komplikovala pracovní i osobní životy. Musely jsme poskytovat péči a podporu i v osobně křehkých chvílích. Učily jsme se za pochodu a teprve s odstupem času uvidíme, jak cennou zkušenost jsme získaly pro svou práci i osobní život.

Tlak na služby krizové pomoci byl v tomto roce obrovský a významně přesahoval kapacitu obou služeb. Úzkost, deprese, krize vztahů, vyčerpání a pocity beznaděje se odrážely v příbězích lidí, kteří hledali v krizové pomoci úlevu a schopnost znovu obnovit důvěru v sebe, své blízké a svět kolem nás. Nejistota, úzkost a z toho plynoucí sebepoškozování, únik z reality byl a je velkým tématem dětí a dospívajících. Otázky po smysluplnosti bytí plnily duše našich dospívajících. z běžných problémů se stávaly krize a z krizí velké krize. Lidé se nebáli přicházet a volat o pomoc. Naopak už nějaký čas zaznamenáváme, že kromě přetížených služeb krizové pomoci, je nedostatek odborníků pro děti i dospělé, kteří vyžadují péči přesahující možnosti krizové pomoci.

Téměř 25 let se snažíme stát po boku lidí v krizi, aby jejich krize neznamenala zmar, i když je plná bolesti a tíhy. Ale aby se mohli dotknout dna a vyjít z ní s důležitou zkušeností pro život, v něčem možná proměněni.

I nás letošní rok proměnil velkým množstvím životních změn, ztrát a voleb, které jsme prožily, protože byly naše. A také jsme byly u velkého množství životních osudů změn, ztrát a voleb jako průvodci našich klientů, kteří nám dali důvěru. velmi si toho vážíme.

Díky za důvěru, podporu a zájem všem, kdo jste v tom s námi.


Mgr. Eva Bicanová
ředitelka Centra krizové intervence

a

PhDr. Eva Morawská
předsedkyně Povídej, z. s.


Celá výroční zpráva za rok 2021 ke stažení níže