Prevence a vzdělávání

Besedy na Střední pedagogické škole v Čáslavi

Na podzim roku 2021 byla psycholožka z našeho krizového centra Mgr. Veronika Waneková přizvána do projektu "Odborník ve výuce" na Střední pedagogické škole v Čáslavi. Náplní společných hodin se studenty byla témata - krize, péče o své psychické zdraví, vývojové aspekty a psychosomatické úhly pohledu. Studenti měli možnost ptát se na fungování krizového centra, linky důvěry i na práci psychologa.